האם טרנספורמציה דיגיטלית הנה חלק מטרנספורמציה עסקית ? או שמדובר בטרנספורמציות משולבות יחד ?

רבות מדובר בשנים האחרונות על טרנספורמציה דיגיטלית כמתווה לשיפור היכולת של חברות להתמודד עם דרישות השוק בעידן של חוסר ודאות ותוך הפנמת היתרונות העצמים הגלומים באמוץ טכנולוגית וחדשנות. במסגרת זו הערך 'עסקים' תמיד נמצא ברקע. השאלה היא האם במידה מקיפה מספיק?

טרנספורמציה דיגיטלית דנה יותר ב'מה' ו'איך' בפריזמה טכנולוגית – ארגונית בעוד שטרנספורמציה עסקית דנה בשינוי תפיסה ומודל עסקי אחד או יתר של החברה.

מהן בעצם דרישות המסגרת מחברה המשתלבת במתווה הטרנספומציה הדיגיטלית ?

חברה שיצאה למסע הדיגיטלי חייבת להפנים את הצורך בתגובה מהירה לשווקים, לנסיבות משתנות ולצעדים שנוקטות חברות מתחרות. היכולת להגיב במהירות ובאופן מתאים לשינויים מהווה במקרים רבים תנאי הכרחי להצלחה ואף להישרדות.

בנוסף, תגובת הארגון תלויה רבות גם בתרבותו הארגונית, במבנה שלו, באיכות תורת ההפעלה שלו, בסגנון הניהולי ובטכנולוגיה התומכת בפעילותו. רובד נוסף וקריטי הנו רמת ה"אינטליגנציה הארגונית" – נתונים, אמינות ואיכות הנתונים, מהירות זרימת המידע ולבסוף האופן בו הם 'מעובדים' כתוצאה מ'תהליכים עסקיים' בעלי זיקה לנתונים אלו.

 

מהי אם כן טרנספורמציה עסקית ?

טרנספורמציה עסקית כוללת מודל עסקי אחד או יותר המגדיר את הרציונל כיצד הארגון מייצר ערך ומספק אותו ללקוחותיו וכן כיצד הוא מתכוון להרוויח כסף או לעמוד ביעדיו. המודל העסקי מגדיר את הדרך בה הארגון עושה "עסקים" עם לקוחותיו, שותפיו וספקיו, אוסף הפעילויות שהארגון מבצע כדי לספק את הצרכים הנתפסים של השוק ומה הקשרים בין הפעילויות ומי מבצע אותן (הארגון, השותפים העסקיים וכד').

ארגונים רבים נדרשים לשינוי 'מודל עסקי' בעקבות אירועי השנים האחרונות וכן על מנת לשרוד תחרותית בשוק המקומי והבינלאומי. חשוב לקחת זאת בחשבון במהלך היערכות ותכנון השנה העסקית הבאה.

מודל עסקי עתידי, הנו לעתים מודל 'משבש' היינו נדרש המשך פיתוח מודל עסקי קיים ובו בזמן חיפוש מודל עסקי חדש, שמתאים להתמודדות עם אתגרי העידן הדיגיטלי. החברה נדרשת לתהליך למידה מורכב.

 

 

אפיון מודל עסקי דורש היכרות מעמיקה לגבי מיהם הלקוחות? מהם ערוצי הקשר אתם? מהו

היצע המוצרים ו/או השירותים? ומהם התהליכים העסקיים הקיימים? תחזיות, ורמת ודאות

גבוהה. כמו כן נדרש ניתוח חכם של נתונים.

 

מהי היא אם כן הזיקה בין טרנספורמציה דיגיטלית לעסקית ?

הטרנספורמציות משולבות זו בזו.

הראייה הארגונית חייבת להיות כזו שרואה את התמנה מקצה לקצה – עסקים מחד וטכנולגיה וחדשנות מאידך.

רצוי שקידומן של הטרנספורמציות בחברה יתנהל עקב בצד אגודל זו לצד זו ויובל ע"י גורמים בעלי ידע וניסיון בעולם העסקי ובעולם הטכנולוגי.