הצעות עסקיות Business Offers

#כללי

נקודת מפנה בארגון (גדול כב- SMB) מימדים: אנשים, תהליכים, נתונים וטכנולוגיה

#כללי

טרנספורמציה דיגיטלית כוללת אפיון ועיצוב מחדש של הארגון ומודל העסקים שלו

#כללי

טכנולוגיה משנה את המודל התפעולי של הארגון

מהות האתר ומי אני

האתר מתמקד בארכיטקטורה עסקית בדגש על שיפור ביצועי ארגון, שיפור תהליכים עסקיים, פיתוח מודל נתונים חוצה ארגון תהליכי קבלת החלטות מבוססות חדשנות טכנולוגית

מנשה הרשטיק מתמחה בארכיטקטורה עסקית הכוללת בניית תשתיות הכוללות תהליכים עסקיים מתקדמים, מודל נתונים רחב המתפרש על כלל הארגון ומאפשר קבלת החלטות אפקטיבית בעידן אי וודאות עסקית תוך שימת לב להתחדשות המתמדת בתחומים הטכנולוגיים. כמו כן, קידום טרנספורמציה עסקית ודיגיטלית בארגונים, שיפור ביצועים ותוצאות, מיקסום יכולות של תפקידים וסמכויות, נתונים וטכנולוגיה.
נגן וידאו
#נושא 001

אנשים

#נושא 002

תהליכים

#נושא 003

נתונים

#נושא 004

טכנולוגיה

#נושא 005

ארגון מתקדם
(חדשני) – סוגיות

#נושא 006

כתיבה

dots

בעלי עניין

Under construction