תגית

Data Catalog

הפקת ערך מוסף מנתונים

24 אוקטובר 2022

הפקת ערך עסקי מנתונים 'הסטוריים' ונתונים 'שוטפים / מצטברים' עבור הארגון הנה למעשה מסע. יש להשקיע בתשתיות מידע, ניתוח נתונים, ניהול הנתונים ויותר מכול נדרשים הנחות וחוקים (אלגוריתמים) שיאפשרו תהליכי קבלת החלטות ברמות אסטרטגיות, ניהוליות ותפעוליות. חשוב לקחת בחשבון מספר משאבים ותהליכים שיש למממש עוד טרם יציאה למסע זה: כיצד ליצור 'קטלוג נתונים' חכם (Data […]

קרא עוד