תגית

BIZBOK

שילוב שינוי אסטרטגי, ניהולי, תפעולי או טכנולוגי-חדשני בארגון

6 דצמבר 2022

בבואנו לקבוע מתווה לשילוב שינוי שכזה בארגון כדאי ללמוד ולהשתמש בידע והנסיון שנצברו במעלה השנים בתהליכי פיתוח והטמעת מערכות או מוצרים מתודית ובאופן מסורתי – הגם שלא אחיד (מדובר במספר גישות) מקובל ליישם בתהליך פיתוח מערכת, מוצר או טכנולוגיה שלבי אפיון שונים, פיתוח, בדיקות, הטמעה ולמידה ארגונית. ארכיטקטורה בכלל וארכיטקטורה עסקית / IT בפרט מאפשרים […]

קרא עוד

Business Architecture Body of Knowledge (BIZBOK)

16 ספטמבר 2022

להלן תמצית הקדמה לסטנדט ע"פ מסמך  BIZBOK® Guide גרסה 11 The Business Architecture Body of Knowledge® (BIZBOK® Guide) provides an industry standard framework for business architecture practitioners and individuals who wish to use business architecture to address business challenges. This practical guide comes in the form of best practices, gleaned from numerous companies and business […]

קרא עוד

Menashe's Content Site – Rationale – BIZBOK® Guide v11

10 ספטמבר 2022

Helping Organizations embrace an industry standard framework to apply business challenges. Exposure / Knowledge Base / complete picture of business architecture, tying together various concepts, disciplines, principles, and best practices into an overall framework. Help establishing standard for building, deploying, and leveraging business architecture within an organization. Strategy Execution Framework – to clarify and streamline […]

קרא עוד