תגית

סיכום בדיקות למערכת מידע

מסמך סיכום תוצאות בדיקות למערכת מידע (STR)

10 ספטמבר 2022

מסמך סיכום בדיקות (שם הפרויקט)___________     STR – שם המסמך       גרסה     תאריך גרסה    סבב בדיקות     חתימה תפקיד תאריך שם   כותב מאשר   מעקב שינויים מס' גרסה סוג שינוי עמוד סעיף הערות מבצע         משתתפים   תפקיד שם מנהל פרויקט   מומחה יישום נציג תשתיות     […]

קרא עוד