תגית

ניהול תקלות תוכנה

 הגדרת רמות חומרה של תקלות

10 ספטמבר 2022

יש לספק כמה שיותר מידע לצורך שחזור התקלה יש לתאר את תנאי ההתחלה של התקלה (מה היה מצב המערכת, אילו ישויות עבדתם וכו') יש לתאר הצעדים הנדרשים לצורך שחזור התקלה שלב אחרי שלב יש לסווג תקלות לפי רמת חומרה. רמת חומרה קריטית = התקלה אינה מאפשרת למשתמש לבצע את עבודתו השוטפת כל התקלות תרשמנה במערכת […]

קרא עוד