תגית

ניהול סביבות

תנאי סף להעברת מערכת/ גרסה – פיתוח, בדיקות וייצור

10 ספטמבר 2022

מוגדרים שלושה "שערים" שונים: העברת מערכת/ גרסה משלב הפיתוח לשלב בדיקות מערכת סיום בדיקות מערכת והעברתם לבדיקות קבלה סיום בדיקות קבלה ומעבר לייצור תנאי הסף להעברת מערכת/ גרסה מפיתוח לבדיקות מערכת: באופן טבעי תנאים אלו יהיו מחמירים פחות מתנאי הסף של סיום שלב הבדיקות. סיום שלב הפיתוח והעברת המערכת/ גרסה לשלב בדיקות מערכת יתקיים בהינתן […]

קרא עוד