תגית

טרנספורמציה דיגיטלית

טרנספורמציה דיגיטלית

8 ספטמבר 2022

טרנספורמציה דיגיטלית

קרא עוד

Digital Transformation Vr. Business Transformation

6 ספטמבר 2022

האם טרנספורמציה דיגיטלית הנה חלק מטרנספורמציה עסקית ? או שמדובר בטרנספורמציות משולבות יחד ? רבות מדובר בשנים האחרונות על טרנספורמציה דיגיטלית כמתווה לשיפור היכולת של חברות להתמודד עם דרישות השוק בעידן של חוסר ודאות ותוך הפנמת היתרונות העצמים הגלומים באמוץ טכנולוגית וחדשנות. במסגרת זו הערך 'עסקים' תמיד נמצא ברקע. השאלה היא האם במידה מקיפה מספיק? […]

קרא עוד