תגית

אבטחת איכות

בקרת איכות של מערכות מהוות נדבך מרכזי בתהליך ניהול איכות של מערכות במהלך מחזור חייהן

10 ספטמבר 2022

בעוד שתחום ניהול האיכות (QA-Quality Assurance) כולל תהליכים המבטיחים עמידה ברף איכות לאורך כל שלבי מחזור החיים של פרויקט, תחום בקרת איכות QC-Quality) (Control כולל את כלל התהליכים והפעילויות המתבצעים בפרויקט והקשורים לבדיקת התוצר – היינו המערכת עצמה. בקרת איכות  מתבצעת במסגרת פרויקט הכולל שלבי מחזור חיים ברורים בהתאם לנהלי איכות ומלווים בתוצרי ביניים ותוצר […]

קרא עוד