הדרך 'להישאר על המפה' ואף לשגשג בעידן אי וודאות עסקית

הובלת מסע ארגוני למודרניזציה

מיקוד בניצול משאבים טכנולוגיים קיימים

גישת אנשים, תהליכים, נתונים טכנולוגיה

  • אנשים – איך מחדשים חזון, מדיניות, תרבות ארגונית, מבנה ארגוני, תפקידים ואחריות ע"פ צו השעה ?
  • תהליכים – איך מחדשים את תורת הניהול וההפעלה הארגוניים ע"פ צו השעה ?
  • נתונים – איך מחדשים, משלימים ומחזקים מערך Data עסקי ותפעולי אמין, רציף ואיכותי ?
  • טכנולוגיה – איך מתווים ארכיטקטורת תשתיות ומערכות מידע ומטמיעים 'בינה' בניהול וקבלת החלטות ?