מוגדרים שלושה "שערים" שונים:

העברת מערכת/ גרסה משלב הפיתוח לשלב בדיקות מערכת

סיום בדיקות מערכת והעברתם לבדיקות קבלה

סיום בדיקות קבלה ומעבר לייצור

תנאי הסף להעברת מערכת/ גרסה מפיתוח לבדיקות מערכת:

באופן טבעי תנאים אלו יהיו מחמירים פחות מתנאי הסף של סיום שלב הבדיקות.

סיום שלב הפיתוח והעברת המערכת/ גרסה לשלב בדיקות מערכת יתקיים בהינתן הקריטריונים הבאים:

תכנית בדיקות (STP) מאושרת ע"י מנהל הפרויקט

תרחישי בדיקות (STD) מאושרים ע"י המאפיין

בוצעו בדיקות יחידה ושילוב בין כל הרכיבים על ידי המפתחים

אין תקלות קריטיות ידועות במערכת/ גרסה כולל ממשקים

קיום סביבת בדיקות הכוללת את המערכת והממשקים הנדרשים לבדיקות אינטגרציה, כולל נתוני בדיקות (Test Data)

קיום יוזרים וסיסמאות מתאימים לצוות הבדיקות, בהתאם לסוגי ההרשאות השונים הנדרשים לבדיקה

תנאים נוספים במידה והוגדרו בתכנית הבדיקות (לדוגמה קיום חומרה מיוחדת)

קיימת זמינות של בודק/צוות בדיקה ללוחות הזמנים הנדרשים

תנאי הסף להעברת מערכת/ גרסה מבדיקות מערכת לבדיקות קבלה:

תנאי הסף לסיום בדיקות מערכת כוללים את הקריטריונים הבאים:

כתיבת מסמך סיכום בדיקות מערכת (STR), הצגתו ואישורו ע"י מנהל הפרויקט/ גרסה

כיסוי המערכת הנבדקת – ראה בהמשך

איכות המערכת הנבדקת – ראה בהמשך

 

כיסוי המערכת הנבדקת:

יש להציג עקיבות בין תרחישי הבדיקה שבוצעו, התוצאות שלהן (מה עבר ומה נכשל) והדרישות (אם קיימות).

יש להגדיר את תרחישי הבדיקה (בתוכנית הבדיקות המפורטת) לפי רמת החשיבות שלהם.

רמת החשיבות של תרחישי הבדיקה נגזרת מרמת החשיבות של הרכיב (תהליך, טרנזקציה…) הנבדק (בהתאם לציון/ הגדרת רמת הסיכון של הרכיב).

 

חשיבות תרחישי הבדיקה רמת הסיכון של הדרישה הנבדקת אחוז הבדיקות שיש לבצע בהצלחה
עדיפות גבוהה (1) גבוהה – 1 100%
עדיפות בינונית (2) בינונית – 2 80%
עדיפות נמוכה (3) נמוכה – 3 25%

 

איכות המערכת הנבדקת:

 

לקראת סיום בדיקות המסירה יש להציג למשתמש את כל התקלות הפתוחות הידועות שקיימות במערכת.

קביעת רמות החומרה של התקלות תהיה בהתאם לנספח ב' בנוהל זה.

 

חומרת התקלה תנאי קבלה
קריטית – show stopper 0 תקלות
גבוהה – high 0 תקלות (אלא באישור לקוח)
בינונית – medium עד 5% מהתקלות הפתוחות
קלה – minor לא רלוונטי

 

 

תנאי הסף להעברת מערכת/ גרסה לייצור:

תנאי הסף כוללים את הקריטריונים הבאים:

מעבר פורום התקנה והרצה. במקרה של גרסה נקודתית אין חובה לקיים סקר התקנה והרצה, אך עדיין נדרש לסכם את הבדיקות ולבצע בדיקות קבלה

מעבר פורום העברה לייצור