מחשבות ותהיות על תהליכי אימוץ בינה מלאכותית, לימוד מכונה, ביג דאטה ועוד בתעשייה
איך באמת שומרים בקפידה על יישור קו עם הצורך ?
האם ניתן 'לחקות' תהליכי אימוץ שכאלה בסטאטוס מתקדם מעולם הרפואה למשל?
אפילו ברמה הניהולית / עסקית, האם ניתן לנצל תהליכים רלוונטיים מבוססים על SAAS?
בהמשך לרעיון האג'ליות שווה בהחלט למנף דאטה איכותי בארגון ולשפר משמעותית תהליכי קבלת החלטות ובנוסף ניתן בהחלט לבצע זאת בהיקף ובהתנהלות 'רזים'

 Thoughts and questions about the processes of adopting artificial intelligence, machine learning, big data and more in the industry 
How do you really carefully maintain alignment with the need ?
Is it possible to "imitate" such adoption processes in an advanced duet from the world of medicine, for example?
Even at the managerial/business level, can relevant processes be implemented based on SAAS?
Following the idea of the AGILE, it is certainly worth leveraging quality data in the organization and significantly improving decision-making processes a 'thin' scope and conduct