חמש שאלות:

  1. מה 'הרצוי' בתחומי מחשוב / טכנולוגיה כמענה לצרכים עסקיים ?
  2. כעסק השואף להתפתחות עסקית גלובלית, האם כבר שולבו יוזמות השקעה ואימוץ של מערכות טכנולוגיות וחדשנות בתוכניות העבודה של העסק ? הבהרה:מדובר בעיקר בטכנולוגיות הקשורות בעיקר בשיפור וייעול תהליכי ייצור, קישוריות בין 'מכונות' למערכות מידע (OT / IT), ניהול מידע ותחזיות ייצור
  3. האם חלים על המוצרים שאתה מייצר ו/או על תהליכי הייצור שלך כללי רגולציה / איכות תקפים ?
  4. תאר חתך מצבת כ"א שלך (כולל ספקים משמעותיים קבועים) בהקשר בקיאות / מיומנות בנושאים טכנולוגיים / מחשוב.במסגרת זו הערך גם את יכולות התמודדות עם לימוד והכשרה של נושאים אלו
  5. תאר סיכונים הקשורים לאימוץ טכנולוגיות חדשות בעסק שלך (התייחס חוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים שהנך מזהה בשלב זה