כללי / הקדמה:

פעילות המגדירה עבור ארגונים (בד"כ SMB's) מיתווים לארגון זריז וגמיש (Agile Organization), תכנון, ניהול והטמעה של שינויים עסקיים, ארגוניים וטכנולוגיים חידוד צרכים ודרישות עסקיות, עיצוב תהליכי עבודה משופרים ואימוץ מושכל של חדשנות וטכנולוגיה

במסגרת זו מגובשת מפת דרכים למנהיגים ארגוניים למימוש, ניהול והערכה מושכלים של שינוי עסקי – ארגוני – טכנולוגי חוצה ארגון.

הצעה עסקית – מתודולוגיה ותהליכים עסקיים

יישום מתודולוגיות לפיתוח ותחזוקת מערכות מידע ותשתיות.

שיפור תהליכי פיתוח ותחזוקת מערכות ותשתיות בהתאמה למגוון מתודולוגיות מוכחות ומקובלות בעולם ה- IT.

הצעה עסקית – ארכיטקטורה עסקית – בניית תוכנית אב (Blueprint) ויישום:

גיבוש תוכנית אב חוצת ארגון ויישומה בכפוף לעקרונות מתקדמים של ניהול פרויקטים, ניהול מוצר, ניהול איכות, ממשל ורגולציה.

הצעה עסקית – ניהול איכות

שילוב, הטמעה ויישום של Best Practices, תקנים ואיכות.

הצעה עסקית – ניהול נתונים 

יישום שיטות לאנליטיקה עסקית, ולניטור ביצועים עסקיים. מיסוד והטמעת תהליכי חיזוי עסקי וטכנולוגי תוך הקפדה על אופן גזירת המידע השימושי והנגשתו למנהלים ומקבלי החלטות.

הצעה עסקית – תהליכי קבלת החלטות

הובלת תהלכי קבלת החלטות (הובלת 'שולחנות הנהלה עגולים'). שיפור ושכלול כישורים ויכולות של ארגונים ומנהלים להוביל תהליכי קבלת החלטות בעידן בו חלים שינויים תכופים ומהירים בתחומים רלוונטיים רבים.

לצד מנהלים, יועצים וגורמי אינטגרציה אחרים הפועלים בארגון השתלבות בתהליכי קבלת החלטות בנושאים 'בוערים' (שאינם יכולים להידחות להשלמת תהליך השינוי בכללו). הטמעת שיטה לקבלת החלטות באמצעות 'שולחן הנהלה עגול' המאפשרת קבלת החלטות מושכלות המשתלבות בעשייה ארוכת הטווח גם כן.

הצעה עסקית – ניהול דרישות עסקיות ותרגומן לדרישות תהליכיות, מחשוביות / טכנולוגיות

ניהול דרישות עסקיות / תמיכה בפרויקטים חוצי ארגון.

במסגרת זו הטמעת  שיטה לניהול ואפיון דרישות עסקיות איכותיות ע"י גורמים עסקיים בארגון והעברתם  לגורמי IT. 

כחלק מתמיכה בפרויקטים חוצי ארגון (כגון Digital Transformation project) הטמעת תהליך המשפר ומחדד את הבנת הערך העסקי לארגון (מעבר לערך טכנולוגי)

הצעה עסקית – ליווי תהליך שינוי חוצה ארגון

הובלת מעבר ארגון לאג'ליות (Enterprise Agility). במסגרת זו מתבצעים חקר ישימות והיתכנות למעבר (תוך שימת דגש על בחינת הערך הניתן ללקוח של הארגון), בניית מתווה למעבר הארגון ל- Being Agile, הטמעה העקרונות בהנהלות ובצוותי עבודה והשתלבות בתהליכי יישום והטמעה לפי הצורך

הצעה עסקית – ניהול תהליכים עסקיים (BPM)

הובלת מאמץ ארגוני למיפוי ומידול תהליכים עסקיים משופרים (BPM – Business Process Management)

במסגרת זו תמיכה בהגדרת 'זהות' הארגון ו'משימותיו המרכזיות', תמיכה במיפוי, מידול, מיסוד, הטמעה וניטור לתהליכים עסקיים משופרים.