בבואנו לקבוע מתווה לשילוב שינוי שכזה בארגון כדאי ללמוד ולהשתמש בידע והנסיון שנצברו במעלה השנים בתהליכי פיתוח והטמעת מערכות או מוצרים

מתודית ובאופן מסורתי – הגם שלא אחיד (מדובר במספר גישות) מקובל ליישם בתהליך פיתוח מערכת, מוצר או טכנולוגיה שלבי אפיון שונים, פיתוח, בדיקות, הטמעה ולמידה ארגונית.

ארכיטקטורה בכלל וארכיטקטורה עסקית / IT בפרט מאפשרים ייצוג היבטים שונים של השינוי, תכנון מופשט של ההיבטים הרלוונטיים השונים, יחסים בין המרכיבים השונים והחוקים החלים עליהם.(BIZBOK)

בבסיס הגישה קיים הצורך בגיבוש Blueprint מקיף ואיכותי המתווה את השינוי

הסתכלות מרחיבה ומעמיקה מראה כי ניתן להקיש מתהליכי פיתוח מערכת או מוצר על תהליכי שינוי (אסטרטגי, ניהולי, תפעולי):

  • אימוץ גישה או הסתכלות ברמת ארכיטקטורה עסקית המתבטאת היטב בשלבי התכנון של המערכת / מוצר או של השינוי
  • גיבוש תפיסה ואימוץ כללים לפיחוח השינוי (ארגוני או טכנולוגי)
  • אפיון המערכת / מוצר או השינוי
  • בקרה ובדיקות מלוות פיתוח ובדיקות לאחר פיתוח
  • הטמעה המערכת / מוצר, למידה ארגונית כמו גם עדכון מפת הארכיטקטורה העסקית / ארגונית הכוללת

בנוסף, ראוי להגדיר ולנתח את צרכיו של הארגון (בכול מקרה) בהתחשב במשאביו, בתהליכים העיסקיים אותם הוא מנהל, בנתונים הנדרשים ולבסוף בטכנולוגיה התומכת ביעדי השינוי

דוגמאות לשינוי אינן מעטות: שינויים עסקיים כוללים, שינוי מודל עסקי, שדרוג מוצר החברה, שינוי מבנה ארגוני, שילוב מערכות מידע מרכזיות חדשניות כגון CRM או ERP, יציאה לענן ועוד

ארכיטקטורה ארגונית / עסקית (Enterprise Architecture & Business Architecture) מהווה מסגרת מתודית ופרקטית הניתנת לאימוץ בבואנו לשלב שינוי כלשהו בארגון.