כל התקלות תתועדנה עד לסיום סבב הבדיקות

במקרה של תקלה, יש לתעד את פרטי התקלה, חומרתה, התרחיש שהביא לתקלה, התוצאה שהתקבלה, הסבב בה התרחשה, צילומי מסך, מועד הבדיקה ושם הבודק

תקלות שנתגלו במסגרת סבב בדיקות ינוהלו עם סטטוסים, על מנת לאפשר מעקב אחר הטיפול בהן הן ע"י כל הגורמים המעורבים

הסטטוסים העיקריים שינוהלו הם:

 • תקלה חדשה- new
 • החלטה בבדיקה – Dispute
 • תקלה בטיפול – Assigned
 • תקלה שתוקנה– fixed
 • לא תקלה – not a bug
 • תקלה שנדחתה Deferred
 • תקלה שלא ניתנת לשיחזור – Could not reproduce
 • תקלה שתוקנה אך נתגלתה שוב – Reopen
 • תקלה סגורה – closed
 • תקלה סגורה ללא יכולת שחזור – Closed Could Not Reproduce
 • סגירה ללא תקלה – Closed Not A Bug

 

חומרה אופן הטיפול
קריטית עצירת תהליך הבדיקות, "החזרת" המערכת למפתחים לטיפול מיידי בתקלה ועדכון מנהל הפרויקט/גרסה.
גבוהה עצירת בדיקת התהליכים המשביתים, המשך בדיקת תרחישי הבדיקות האחרים והעברת דיווח מלא למפתחים. לאחר תיקון התקלות, סבב בדיקות מלא נוסף.
בינונית בסיום בדיקת המערכת, ריכוז כל התקלות והעברת הדיווח למפתחים. לאחר תיקון התקלות, סבב לבדיקת התיקון בלבד.
קלה בסיום בדיקת המערכת, העברת דיווח התקלות למפתחים. אישור להעברת המערכת לשלב הבא, כאשר בדיקת תיקון התקלות יתבצע במסגרת תחזוקת המערכת.