מסמך סיכום בדיקות (שם הפרויקט)___________

 

 

STR שם המסמך
      גרסה
    תאריך גרסה
   סבב בדיקות

 

 

חתימה תפקיד תאריך שם  
כותב
מאשר

 

מעקב שינויים

מס' גרסה סוג שינוי עמוד סעיף הערות מבצע

 

 

 

 

משתתפים

 

תפקיד שם
מנהל פרויקט  
מומחה יישום
נציג תשתיות
    בודקים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. כללי

1.1   תיאור כללי של המערכת

 

1.2   תיאור כללי של סבב הבדיקות

 

1.3    סיכום כללי של תוצאות הבדיקות

2. התסריטים שנכתבו

 

תהליך כתיבת התסריטים החל בתאריך-

 

2.1 סטאטוס התסריטים לפי מערכת (מודול) בתום תהליך כתיבת התסריטים

 

מערכת (מודול )  הבדיקות ממתין לאישור

 

מוכן להרצה

 

סה"כ

תסריטים

סה"כ      

 

ראה מקרא בנספחים

 

 

2.2 בעיות במהלך הכנה להרצת הבדיקות

 

# תיאור הבעיה פעולה סטאטוס
1
2

 

 

 

 

 

 

 

3. מהלך סבב הבדיקות

3.1 הבדיקות שבוצעו

 

                  3.1.1 סטאטוס בדיקות לפי מודול/רכיבים

 

 

 

מערכת (מודול ) הבדיקות סה"כ תסריטים נכשל לא הורץ  לא הסתיים עבר הערות
כמות            
אחוז מסה"כ תסריטים          

 

ראה מקרא בנספחים

 

3.2 בעיות במהלך הרצת הבדיקות

 

# תיאור הבעיה פעולה סטאטוס
1
2
3
4

 

3.3 נושאים שלא היו מוכנים לסבב הבדיקות לפי מערכת

 

 

 

 

 

4. תוצאות סבב הבדיקות

 

4.1 סטאטוס תקלות שדווחו לפי מודול/רכיב

 

        התפלגות תקלות – לפי

 

מערכת (מודול ) הבדיקות פתוחה

 

בטיפול לא תקלה נפתחה מחדש סגורה סה"כ תקלות
כמות            
סה"כ            
אחוז מסה"כ  תקלות            

 

ראה מקראה בנספחים 

 

 

4.2 תקלות שדווחו לפי רמת החומרה

מערכת (מודול) הבדיקות קריטית גבוהה בינונית נמוכה סה"כ כל הרמות
כמות          
סה"כ          
אחוז מסה"כ

 

ראה מקרא בנספחים

 

 

 

 

4.3 פירוט תקלות קריטיות וחמורות מאוד שנתגלו במערכת

סוג תקלה מערכת רכיב/תהליך תיאור תקלה

 

 

4.4 תסריטים שלא הורצו

 

 

 

5.  בדיקות קבלה של משתמשים

 

 

6.  אישור עליה ליצור

 

 

7.  מסקנות  והמלצות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. נספחים

 

 

מסמך אפיון

 

 

 

מסמך עץ דרישות

 

 

תסריטים 

 

 

קובץ תקלות

 

 

 

 

 • מקרא סטאטוס תסריטים:
  • ממתין לאישור – תסריט שהשלבים בו לא הושלמו, לא נבדקו או לא תוקנו ועל כן לא מוכן להרצה
  • מוכן להרצה – תסריט שהשלבים בו הושלמו, אושר ומוכן להרצה

 

 

 • מקרא סטאטוס בדיקות:
  • נכשל – בדיקה שבוצע עליה הרצה ונכשלה
  • לא הורץ – בדיקה שלא בוצע עליה הרצה
  • לא הסתיים – בדיקה שלא הושלמה
  • עבר – בדיקה שעברה בהצלחה
  • תהליכים ללא תסריטים

 

 • מקרא סטאטוס תקלות:
  • תקלה חדשה- new
  • החלטה בבדיקה – Dispute
  • תקלה בטיפול – Assigned
  • תקלה שתוקנה– fixed
  • לא תקלה – not a bug
  • תקלה שנדחתה Deferred
  • תקלה שלא ניתנת לשיחזור – Could not reproduce
  • תקלה שתוקנה אך נתגלתה שוב – Reopen
  • תקלה סגורה – closed
  • תקלה סגורה ללא יכולת שחזור – Closed Could Not Reproduce
  • סגירה ללא תקלה – Closed Not A Bug

 

 

 • מקרא רמת חומרה:
חומרה אופן הטיפול
קריטית עצירת תהליך הבדיקות, "החזרת" המערכת למפתחים לטיפול מיידי בתקלה ועדכון מנהל הפרויקט/גרסה.
חמורה עצירת בדיקת התהליכים המשביתים, המשך בדיקת התסריטים  האחרים והעברת דיווח מלא למפתחים. לאחר תיקון התקלות, סבב בדיקות מלא נוסף.
בינונית בסיום בדיקת המערכת, ריכוז כל התקלות והעברת הדיווח למפתחים. לאחר תיקון התקלות, סבב לבדיקת התיקון בלבד.
קלה בסיום בדיקת המערכת, העברת דיווח התקלות למפתחים. אישור להעברת המערכת לשלב הבא, כאשר בדיקת תיקון התקלות יתבצע במסגרת תחזוקת המערכת.