מחשבות ותהיות אודות 'ארגון' המותאם להתמודדות עם צוק העיתים הביא אותי לקרוא מעט אודות ארגונים שיש בהם גם 'chaos'  ו-  'order'

 

:מצאתי לא מעט עקרונות:

• Are based on clarity of shared purpose and principles
• Are self-organizing and self-governing in whole and in part
• Exist primarily to enable their constituent parts
• Are powered from the periphery, unified from the core
• Are durable in purpose and principle, malleable in form and function
• Equitably distribute power, rights, responsibility and rewards
• Harmoniously combine cooperation and competition
• Learn, adapt and innovate in ever expanding cycles
• Are compatible with the human spirit and the biosphere
• Liberate and amplify ingenuity, initiative and judgment
• Are compatible with and foster diversity, complexity and change
• Constructively utilize and harmonize conflict and paradox
• Restrain and appropriately embed command and control methods


מצאתי גם תהליך עיצוב המוצע לבניית ארגון שכזה – בגדול תהליך המבוסס על גיבוש תפיסה ארגונית וכו' (לא אלאה בפרטים)

הרעיון הנו כמובן לאפשר (To enable) ארגון בעל ביצועים טובים המבוסס גם על 'סדר' וגם על 'כאוס' (במובן החיובי של המילה)