האזנתי בשעה האחרונה לראיון עם שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה חלק משמעותי מהראיון הוקדש מן הסתם להצגת מדיניות, תפיסות והישגי הרשות לחדשנות

בניקוי 'טעימות' פוליטיות ניתן בהחלט להתרשם מהתפקיד החשוב מאוד של הרשות לחדשנות בהובלה וקידום משאבים ולאו דווקא רק בהקשרים טכנולוגיים

לשיח שורבבו הרבה סוגיות חברתיות וחינוכיות – כראוי

בכל זאת אי אפשר היה להתעלם מכך שאוכלוסיה מכובדת מאוד אחת לא נידונה (מספיק?) – אוכלוסיות 'השועלים הוותיקים' – אותם מקצוענים+ – עתירי ידע וניסיון – בסביבות גיל חמישים / שישים שיתכן והם מעט ממודרים / לא נספרים ואולי צריך לחבק אותם יותר, לנצל את כישוריהם ובכלל אולי יש להם הרבה מה לתרום / להגיד