הפקת ערך עסקי מנתונים 'הסטוריים' ונתונים 'שוטפים / מצטברים' עבור הארגון הנה למעשה מסע.

יש להשקיע בתשתיות מידע, ניתוח נתונים, ניהול הנתונים ויותר מכול נדרשים הנחות וחוקים (אלגוריתמים) שיאפשרו תהליכי קבלת החלטות ברמות אסטרטגיות, ניהוליות ותפעוליות.

חשוב לקחת בחשבון מספר משאבים ותהליכים שיש למממש עוד טרם יציאה למסע זה:

  1. כיצד ליצור 'קטלוג נתונים' חכם (Data Catalog)
  2. כיצד לממש 'משילות' נתונים (Data Governance)
  3. כיצד לאפשר (to Enable) גישה (Access) של משתמשי הארגון לנתונים 'פרוסים' באופן עצמאי באמצעות אוטומציה מתאימה
  4. בחינת חלופות למעבר שיטתי לענן כולל עיצוב סביבת Data איכותית
  5. החלטה על מסגרת וכללי אבטחת מידע המתאימים לצרכים של הארגון. במסגרת זו יש להבין היטב את תפיסת ספק שירותי הענן בנושא כמו גם להתאים כללים להתנהלות ברמת משתמשי הארגון.
  6. חשוב לקדם, לשפר ולהטמיע תהליכים עסקיים (Business Process Management – BPM) במקביל ליפור איכות ה- Data. רק איזון נכון בין תהליכים עסקיים משופרים ונתונים איכותיים יאפשר החלת מודל נתונים חוצה ארגון ומאפשר תהליכי קבלת החלטות פוריים