רמת סיכון גבוהה – 1

תיאור: הרכיב/ שינוי משפיע על משתמשים רבים, שינוי תשתיתי בעל הסתברות גבוהה יחסית לתקלות/ בעיות. ההשלכה של תקלה ברכיב זה על החברה/ משתמשים הינה ממשית וברת סיכון גבוה (לדוגמא: הפסד כספי, אי עמידה ברגולציה, בעיית אבטחת מידע חמורה, הפסד לקוח וכדומה).

יישום: יש לתכנן בדיקות ברמת פירוט גבוהה ולאשר אותן ע"י המאפיין. יש לבצע בדיקות מקיפות ומעמיקות כמה שיותר מוקדם בתהליך.

מומלץ להשתמש בכלי אוטומציה לביצוע כיסוי רחב בבדיקות רגרסיה. חשוב להשתתף ב- DR עבור רכיב זה ולבצע סימולציות ובדיקות כבר בסביבת הפיתוח.

 

רמת סיכון בינונית – 2

תיאור: הרכיב/ שינוי משפיע על משתמשים מעטים ובאופן נקודתי. ההשלכה של תקלה ברכיב זה על החברה/ משתמשים הינה ברמת ודאות בינונית/ נמוכה וברת סיכון נמוך (לדוגמא: אי יכולת לבצע פעולה מסויימת בצורה נוחה למשתמש).

יישום: יש לתכנן בדיקות ברמת פירוט בינונית. בנוסף, יש לבצע בדיקות מקיפות ומעמיקות על בסיס תרחישי הבדיקות. מומלץ להשתמש בכלי אוטומציה לביצוע כיסוי רחב בבדיקות רגרסיה.  מומלץ להשתתף ב- DR עבור רכיב זה.

 

רמת סיכון נמוכה – 3

תיאור: הרכיב/ שינוי אינו משפיע על משתמשים הקצה/ לקוחות החברה. ההשלכה של תקלה ברכיב זה על החברה הינה ברמת ודאות נמוכה וברת סיכון נמוך (לדוגמא: תהליך back office אוטומטי שניתן לעקוף אותו באמצעים ידניים).

יישום: יש לתכנן בדיקות ברמת פירוט נמוכה בלבד (כותרות של תרחישי בדיקה ודגשים).

 

 

דוגמאות של גורמים עיקריים המשפיעים על רמת סיכון

השפעת הרכיב על קבלת החלטות פיננסיות / רפואיות קריטיות/חשובות

כמות המשתמשים

שימוש בתשתית / טכנולוגיה חדשים

ריבוי ממשקים

פיתוח ע"י ספק חיצוני / פיתוח ע"י צוות חדש או לא מנוסה

מורכבות גבוהה של היישום

היקף / גודל השינוי

חשיבות היישום ללקוח / לקוח היישום הינו לקוח קריטי לארגון