הבהקים לגבי מקומה של 'ארכיטקטורה' בארגון

ארכיטקט מלווה את הפיתוח והיישום בארגון

הארכיטקט מתרגם אסטרטגיה וצרכים עסקיים של הארגון למרחב עבודה

בפוסט זה ההתייחסות הנה למומחים המתמקדים בעולמות האסטרטגיה העסקית, הארגון ותהליכים עסקיים, טכנולוגיה יישומית, נתונים ועוד.

קצת על מרכיבי התפקיד:

 • הבנה מעמיקה של הצורך העסקי
 • שמירה על שפה ארגונית אחידה
 • סיוע בקביעת מדיניות בנושאים רלוונטיים
 • תכנון ברמת Blueprint כולל הצפת סיכונים
 • ליווי שוטף לגורמים מיישמים
 • בקרת דרישה עסקית בהקשר טכנולוגיה ורכש טרם אישורה הסופי.
 • תכנון על למודל נתונים חוצה ארגון
 • תכנון על וסנכרון תשתיות מידע
 • אפיון מענים טכנולוגיים חדשים ממשקים ואינטגרציה
 • ניהול על של אבטחת ובקרת איכות
 • הובלת תהלכי Lesson Learned (הפקת לקחים)

מדדי הצלחת הארכיטקט:

 • שיפור תשתיות טכנולוגיה וארכיטקטורה
 • צמצום תקלות מערכתיות הנובעות מגורמים רלוונטיים
 • שיפור תהליכי תאום וסנכרון
 • שיפור ממשקים ותהליכי אינטגרציה
 • העלאת רמתם המקצועיים של מנהלי הפרויקטים ומנתחי המערכות
 • שיפור תהליכי פיתוח המבוצעים ע"י ספק חיצוני
 • שיפור משמעותי בתיעוד מערכות ותהליכים
 • שיפור בתהליכי ניתוח מערכות ואפיון

אסטרטגיה עסקית:

דרך פעולה של יחידה עסקית, תוך התייחסות לסביבה ולעצמה, במטרה לסייע לארגון בקביעת מטרותיו, בבחירת דרכי פעולה ובמימושן. תכנון אסטרטגי מתייחס לרוב להגדרת החזון, המטרות והיעדים, ויציע מתוך כך את האסטרטגיה להשגתם.

במסגרת זו מתבצעות הפעילויות העיקריות הבאות: בחירת תחומי הפעילות של הארגון וקביעת המהלכים האסטרטגיים לשיפור בפעילות בתחומים הללו.

ארכיטקטורה עסקית:

המבנה ואופן ההתנהגות של המערכת העסקית. ארכיטקטורה עסקית מכסה את הפונקציות או היכולות העסקיות, התהליכים העסקיים ותפקידיהם של הגורמים המעורבים. פונקציות עסקיות ותהליכים עסקיים ממופים למטרות עסקיות ולשירותים עסקיים שנתמכים על ידם וליישומים ולנתונים שהם צריכים.

האחריות למימוש ארכיטקטורה זו הנה של הנהלת הארגון.

ארכיטקטורת נתונים:

אופן ההגדרה, האחסון והתנועה של המידע המובנה.
ארכיטקטורת הנתונים עוסקת במבני הנתונים שבהם עושים שימוש הגורמים העסקיים ו/או היישומים.
ארכיטקטורת זו כוללת גם את ניהול המטה-דטה: תיאור של נתונים באחסון, נתונים בתנועה, מבני נתונים ופרטי נתונים.