יש לספק כמה שיותר מידע לצורך שחזור התקלה

יש לתאר את תנאי ההתחלה של התקלה (מה היה מצב המערכת, אילו ישויות עבדתם וכו')

יש לתאר הצעדים הנדרשים לצורך שחזור התקלה שלב אחרי שלב

יש לסווג תקלות לפי רמת חומרה. רמת חומרה קריטית = התקלה אינה מאפשרת למשתמש לבצע את עבודתו השוטפת

כל התקלות תרשמנה במערכת לדיווח תקלות, הרישום יכיל את פרטי התקלה, אישור על סיום הטיפול בתקלה ומידע נוסף עפ"י החלטת צוות הבדיקות.

כל תקלה שתפתח ע"י צוות הבדיקות תתועד, תיבדק ותיסגר ע"י צוות הבדיקות.

תרחישים העשויים להיות מושפעים מתקלה ומתיקונה, עפ"י החלטת צוות הבדיקות, במידת הצורך יעודכנו ובכל מקרה, ייבדקו בסבב נוסף

 

קביעת רמת החומרה של התקלות תבוצע עפ"י ההגדרות הבאות:

תקלה קריטית – תקלה התואמת לאחת ההגדרות הבאות:

נפילת מערכת/תת-מערכת או כאשר התהליך הנבדק גורם נזק בתהליכים אחרים או לשיבוש/אבדן נתונים או נפילה של פונקציה מרכזית אשר לא מאפשרת המשך עבודה.

או תקלה אשר מהותה אי עמידה בדרישות החוק

תקלה חמורה – תקלה התואמת לאחת ההגדרות הבאות:

כאשר הפונקציה/התהליך הנבדק אינו מתבצע בצורה תקינה אך אינו גורם נזק לפונקציות/תהליכים אחרים או לנתונים. ניתן לעקוף את התקלה ע"י תיקון מקומי ולהמשיך בעבודה

תקלה בינונית –  תקלה התואמת לאחת ההגדרות הבאות:

כאשר הפונקציה/תהליך הנבדק אינו מתבצע בצורה תקינה אך אינו גורם נזק לפונקציות/תהליכים אחרים או לנתונים. לדוגמה קבלת הודעת שגיאה לא נכונה.

או תקלה שאינה פוגעת בתהליך או בנתונים אך מקורה בפונקציה או בתהליך בשימוש משתמש חיצוני

תקלה קלה – התואמת לאחת ההגדרות הבאות:

כאשר התהליך אינו נפגע אך צריך לשפרו. לדוגמה שיפור עיצוב גרפי של מסך או שגיאת כתיב. ומקורה אינו בפונקציה או בתהליך בשימוש משתמש חיצוני