להלן פירוט נושאים ברמה אסטרטגית שצריכים להשפיע על התנהלות תהליכי הבדיקה בארגון בכלל ובמסגרת תכנון בדיקות לפרויקט ספציפי בפרט:

בדיקות חייבות לכסות זוויות עסקיות,  טכנולוגיות ותפעוליות בעבודה עם המערכת. זוויות אלו חשובות לפעולה תקינה של המערכת ותורמות רבות למענה לדרישות הלקוח

היקף ותכולת הבדיקות חייבים להתאים לתוצאות ניהול ומיפוי הסיכונים הקשורים במערכת. ככל שהמערכת קריטית יותר היקף ותכולת הבדיקות יורחבו.

חשוב להקפיד על עקיבות למסמכי דרישות ( במקרים בהם הוגדר הצורך במסמך זה ) ולאפיונים בכל הקשור לתכני הבדיקה

זיהוי ואיתור בעיות תקלות ואי התאמות מוקדם ככל האפשר. יש לנצל את הערך המוסף הטמון במעורבותו של הבודק בשלבי האפיון והפיתוח

חשוב לעקוב אחר עקומת ההשקעה בבדיקות למערכות הנמצאות בשלבי התחזוקה. השקעה זו צריכה לרדת ככל שנצבר ניסיון רב יותר בעבודה מול המערכת וככל שקיימים יותר תרחישי בדיקה מוכנים ברמת רגרסיה

תוצאות הבדיקות יכולות להוות בסיס ללמוד, הסקת מסקנות ואימוצן בפרויקטים עתידיים. חשוב לשתף בידע בהקשר זה עם מנהלי פרויקטים בארגון

בקרת איכות במחזור פיתוח חיי תוכנה:

פרק זה מפרט דרישות ותחומי אחריות ממנהל פרויקט/גרסה מחד ומנציג צוות הבדיקות מאידך לאורך מחזור חיי פיתוח מערכת.

בקרת איכות הינו תהליך המשתלב עם שלבים שונים במהלך מחזור החיים של מערכת.

הפרק מפריד בין שני סוגי פרויקטים/גרסאות, שביניהם קיימים הבדלים בחלוקת האחריות ובתהליך:

  • פרויקט פנימי
  • פרויקט חיצוני