יישום Best Practices, תקנים ואיכות

יישום Best Practices, תקנים ואיכות

  • אני מתווה תהליכי מיסוד והטמעת Best Pratices כגון פיתוח אג'ילי וניהול שינויי תוכנה נתמך כלים ממוחשבים
  • אני מתווה תהליכי מיסוד והטמעה או שיפור תקנים כגון ISO9001
  • אני משתתף בוועדות היגוי ופורמים שונים לצורך ניטור ובקרת איכות התנהלות פורמים אלו ודיווח להנהלת גוף ה- IT על התקדמות עד כה ואתגרים למושבים הבאים