מיתווים לפיתוח טכנולוגיה ארגונית ולהעצמתה

מפת דרכים לפיתוח חדשנות טכנולוגית בגישה אג'ילית (Enterprise Agility), בעידן אי ודאות עסקית וטכנולוגית

מה אני מציע?

  • הכוונת הנהלות ודירקטוריונים להגדיר חזון ברור, מטרות, מפת דרכים טכנולוגית שתגדיר סדרי עדיפויות ושלבים ואבני דרך להטמעת פתרונות
  • תמיכה ביצירת תרבות ארגונית וניהולית המסוגלת להוביל בהצלחה את השינויים הטכנולוגיים
  • תמיכה בחידוד השיח שבין הנהלות לדירקטוריונים בכול הנוגע למגמות טכנולוגיות ועסקיות משפיעות רלוונטיות.
  • סיוע למסד שפה אחידה, תאום ואינטגרציה בין כלל גופי ויחידות הארגון

אני מאמין ש...

  • לצד פיתוח ארגוני נדרש פיתוח טכנולוגי רציף, מושכל, תומך ומועצם
  • פיתוח טכנולוגי מושכל מחייב שילוב ראייה אסטרטגית, ארגונית ועסקית

פירוט השירותים