הובלת מאמץ ארגוני למיפוי ומידול תהליכים עסקיים משופרים (BPM – Business Process Management)

הובלת מאמץ ארגוני למיפוי ומידול תהליכים עסקיים משופרים (BPM – Business Process Management)

  • אני מסייע לארגון להגדיר את 'זהותו' ואת 'המשימות המרכזיות' שלו
  • אני תומך במיפוי, מידול, מיסוד, הטמעה וניטור לתהליכים עסקיים משופרים