הובלת מעבר ארגון לאג'ליות (Enterprise Agility)

הובלת מעבר ארגון לאג'ליות (Enterprise Agility)

  • אני מבצע חקר ישימות והיתכנות למעבר תוך שימת דגש על בחינת הערך הניתן ללקוח של הארגון
  • אני בונה מתווה למעבר הארגון ל- Being Agile ומטמיע עת עקרונותיו בפורמי הנהלות ודירקטוריונים של הארגונים
  • אני משתלב בתהליכי יישום והטמעה לפי הצורך